Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jun, 18 2019
Senaste Nytt

Metallvärden överväger nyemission

Foto: Ovako
Foto: Ovako
Publicerad av
Martin Stråmo - 24 okt 2014

Så snart ytterligare kapital finns tillgängligt kommer verksamheten vid Metallvärdens återvinningsanläggning för aluminium i Lesjöfors att återupptas. Även med nuvarande konjunktursituation finns bra förutsättningar för att kunna avsätta de produkter som erbjuds från Lesjöfors med god lönsamhet, skriver Metallvärden i sin delårsrapport på fredagen.

Metallvärden är under rekonstruktion sedan i somras. Ansökan om att företagsrekonstruktionen ska avslutas för dotterbolaget Falu Skrot- och Metallhandel lämnades in den 23 oktober till tingsrätten, liksom ansökan om förlängd rekonstruktion för övriga bolag som befinner sig i rekonstruktion.

Bolaget gjorde en företrädesemission i början av året och moderbolaget avser att genomföra ytterligare kapitalanskaffning genom nyemission i enlighet med bemyndigande på årsstämman, heter det i delårsrapporten.

"Tredje kvartalet har präglats av aktiviteter för att ytterligare stärka rörelsekapitalet i koncernen. Genom den pågående företagsrekonstruktionen i såväl moderbolag som dotterbolag har en tidsfrist skapats att under ordnade former genomföra ytterligare kapitalanskaffning", kommenterar vd Björn Grufman.

Metallvärden, som är servicebolag inom återvinningsindustrin och listat på NGM MTF, gjorde en förlust på 5,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet. En stor del, 3,3 miljoner, avser en tidigare meddelad realisationsförlust från försäljningen av rörelsen i Falu Bildemontering. Omsättningen låg under kvartalet på 6,9 miljoner kronor.

Dotterbolagen Sala Bly och Falu Skrot- och Metallhandel hade båda en positiv utveckling under kvartalet, enligt rapporten, medan dotterbolagen MV Metallvärden samt Metallvärden i Lesjöfors endast hade begränsad produktion på grund av fortsatt brist på rörelsekapital.

Metallvärden pekar på att den genomlidna lågkonjunkturen har lett till en väsentlig minskning av industriproduktionen i Västeuropa, vilket i sin tur har minskat efterfrågan på basvaror som stål och metaller. En annan väsentlig effekt är att minskad industriproduktion också resulterar i en minskad tillgång på skrotråvara.

"Som nämnts tidigare står återvinningsbranschen inför en strukturrationalisering. Metallvärdens avsikt är att på sikt kunna vara en aktiv partner i denna branschomvandling", säger vd.

(Nyhetsbyrån Direkt)

Annons

Annons

Annons