Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Minskad vinst för Atlas Copco

Foto: Atlas Copco
Foto: Atlas Copco
Publicerad av
Martin Stråmo - 20 okt 2014

Atlas Copco redovisar ett resultat efter finansiella poster på 3 879 miljoner kronor (4 017) för det tredje kvartalet 2014.

Analytikernas förväntningar indikerade ett förväntat resultat före skatt om 4 313 miljoner, enligt SIX News/Inquiry Financials analytikerenkät.

Det operativa kassaflödet uppgick till 3 915 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2014. Det kan jämföras med ett operativt kassaflöde på 2 394 miljoner kronor under motsvarande kvartal 2013. Siffrorna kommer från delårsrapporten för det tredje kvartalet.

Efterfrågan på gruvutrustning stabil Atlas Copcos vd Ronnie Leten uppger i samband med dagens delårsrapport att den sammantagna efterfrågan för gruppens utrustning och service förväntas öka något på kort sikt.

"Efterfrågan från tillverkningsindustrin förbättrades, vilket resulterade i ett rekordkvartal för vårt affärsområde Industriteknik och ökade orders för små stationära kompressorer", säger Ronnie Leten.

"Tack vare tidigare investeringar och fortsatt kundfokus genererade vår serviceverksamhet rekordhöga intäkter. Efterfrågan för gruvutrustning är fortsatt svag men stabil", uppger han också.

Kompressorteknik Atlas Copcos division Kompressorteknik hade en orderingång som uppgick till 10 800 miljoner kronor under det tredje kvartalet (7 782). Intäkterna steg till 10 718 miljoner kronor (7 816).

Analytiker förväntade sig att divisionens intäkter skulle uppgå till 10 417 miljoner kronor, enligt SIX News/Inquiry Financials analytikerenkät. Orderingången väntades landa på 10 619 miljoner.

Rörelseresultatet var 2 369 miljoner kronor (1 826), vilket gav en rörelsemarginal om 22,1 procent (23,4). Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat om 2 253 miljoner.

Resultatet belastades av jämförelsestörande poster på 60 miljoner kronor huvudsakligen relaterat till konsolidering av tillverkning i USA. Den justerade rörelsemarginalen var 22,7 procent (23,4). Marginalen påverkades positivt av valuta men påverkades negativt av utspädning från förvärv. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 43 procent (66).

"Efterfrågan på små- och medelstora kompressorer var robust och orderingången ökade jämfört med föregående år, med en positiv utveckling i Nordamerika, Europa och Asien. Efterfrågan på större maskiner var fortsatt svag och ordervolymerna var något lägre jämfört med föregående år. Geografiskt hade Nordamerika och Europa en stabil utveckling medan Asien hade en negativ utveckling", skriver bolaget.

Industriteknik Atlas Copcos division Industriteknik rapporterade en orderingång under det tredje kvartalet som uppgick till 2 822 miljoner kronor (2 402). Intäkterna uppgick till 2 827 miljoner kronor (2 383).

Analytikernas förväntningar indikerade att intäkterna skulle uppgå till 2 702 miljoner kronor, enligt SIX News/Inquiry Financials analytikerenkät. Orderingången väntades landa på 2 675 miljoner.

Rörelseresultatet var 636 miljoner kronor (548), vilket gav en rörelsemarginal om 22,5 procent (23,0). Analytikerna förväntade sig ett rörelseresultat på 618 miljoner.

Rörelseresultatet var det högsta någonsin, positivt påverkad av ökade volymer och valuta, men utspädd av förvärv. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 40 procent (41).

Bygg- och anläggningsteknik Atlas Copcos division Bygg- och anläggningstekniks rapporterade en orderingång på 3 435 miljoner kronor (3 283) under det tredje kvartalet. Intäkterna uppgick till 3 692 miljoner kronor (3 495).

Analytikernas förväntningar indikerade att intäkterna skulle uppgå till 3 736 miljoner kronor, enligt SIX News/Inquiry Financials analytikerenkät. Prognosen för orderingången var 3 481 miljoner.

Rörelseresultatet var 422 miljoner kronor (454), vilket gav en rörelsemarginal om 11,4 procent (13,0). Analytikerna hade väntat sig ett rörelseresultat på 482 miljoner kronor.

Sammantaget var orderingången för bygg- och anläggningsutrustning något lägre jämfört med föregående år. Orderingången ökade för väganläggningsutrustning och för entreprenad- och demoleringsverktyg, men minskade för portabla kompressorer och generatorer.

Bäst utveckling geografiskt var i Nordamerika. Samtliga BRIC-länder hade en negativ utveckling, alltså Brasilien, Ryssland, Indien samt Kina.

Serviceverksamheten var stabil, och uthyrningsverksamheten fortsatte utvecklas väl. Orderingången för uthyrningen ökade på de flesta större marknader, jämfört med i fjol.

(SIX News)