Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 24 2017
Senaste Nytt

ABB och Volvo i globalt samarbete

Foto: Volvo/ABB
Foto: Volvo/ABB
Publicerad av
Tommy Ekholm - 21 jul 2014

ABB och Volvo Bussar ingår nu ett nytt samarbete för att tillsammans utveckla och kommersialisera elbussar och elhybridbussar utrustade med system för DC-snabbladdning baserade på öppna standarder.

Parterna ska tillsammans ta fram ett standardiserat laddningssystem som via ett automatiskt takmonterat system ansluter och snabbladdar elbussar och elhybridbussar vid hållplatser runtom i städerna eller laddar bussarna via elkabel när de står parkerade för natten.

Denna satsning, som bygger på internationellt vedertagna standarder, möjliggör ett maximalt utnyttjande av befintlig elfordonsteknik i syfte att säkerställa en snabb framväxt av miljöanpassad, utsläppsfri kollektivtrafik i städer. Det första gemensamma projektet blir stadstrafiken i Luxemburg med beräknad start 2015.

ABB och Volvo kommer att bidra med sin expertis inom elnät respektive elbussar för att vidareutveckla standarder för snabbladdning, inklusive kommunikationsprotokoll för infrastruktur, elnät och elbussar.

En laddstandard för elbussar kommer i huvudsak att baseras på den nyligen antagna globala standarden för DC-snabbladdning av elbilar, vilket garanterar hög säkerhet och stimulerar till investeringar, långsiktiga åtaganden och en ökad efterfrågan på utsläppsfria kollektivtrafiksystem.

Samarbetet är fokuserat helt på att ta fram ett standardiserat system för automatisk snabbladdning av elbussar, inklusive kommunikationsprotokollet mellan det infrastrukturella laddsystemet och elbussen, det elektriska gränssnittet och specifikationer för det takmonterade automatiska anslutningssystemet (ACS).

Det första gemensamma projektet blir implementering av Volvos elhybridbussar och ABB:s automatiska elbussladdare i Luxemburgs allmänna transportsystem, där operatören Sales-Lenz kommer att sätta in hela 12 Volvobussar på sina befintliga linjer 2015.

Projektet är integrerat i Luxemburgs Mobility Network som kopplar ihop olika elfordonsprojekt i landet för att skapa synergier och utveckla gemensamma visioner för framtidens trafiklösningar.