Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Ny strategi ska stärka Kukas position i Norden

Foto: Kuka
Foto: Kuka
Publicerad av
Tommy Ekholm - 09 jun 2014

Bilindustrin har genom alla tider legat i framkanten när det gäller effektiv produktionsteknik. Det var också inom bilindustrin som fördelarna med att använda robotar i produktionen blev tydliga. Mest framgångsrika att leverera robotlösningar till bilindustrin är tyska robotföretaget Kuka. 

– Den positionen ska vi försvara men bilindustrins cykliska investeringar innebär i praktiken att inköp av nya robotar endast sker vart sjunde år, säger Jonas Glimdén, vd för Kuka Nordic. Därför måste vi också förstärka vår position i andra branscher.

För att staka ut vägen framåt har Kuka på koncernnivå utarbetat en global strategi som syftar till en kraftig utveckling av affärerna inom det område som kallas General Industry, det vill säga alla verksamheter utom bilindustrin.

– Här på den nordiska marknaden är vi igång med arbetet. Vi har förstärkt säljorganisationen rejält i Sverige, Danmark och Finland säger Jonas Glimdén. En översyn av vårt erbjudande pågår.  I praktiken innebär det att vi nu ”packar om” vår produktväska med inriktning mot identifierade branscher och företag.  Parallellt arbetar vi också med att utveckla vårt partnerupplägg för ännu bättre gemensamma affärer.

Annons

Annons

Annons