Mötesplatsen för dig inom svensk industri, maj, 25 2018
Senaste Nytt

LKAB får bland de renaste pelletsverken i världen

Svappavaara kommer förändras en hel del när LKABs tre nya gruvor tas i drift. Även pelletsanläggningen kommer att öka i produktion och senast 2016 kommer anläggninengs nya rökgasrening vara färdiginstallerad. Foto: LKAB
Svappavaara kommer förändras en hel del när LKABs tre nya gruvor tas i drift. Även pelletsanläggningen kommer att öka i produktion och senast 2016 kommer anläggninengs nya rökgasrening vara färdiginstallerad. Foto: LKAB
Så här fungerar rökgasreningsanläggningen i Bandugnsverket i Malmberget. Grafik: LKAB
Så här fungerar rökgasreningsanläggningen i Bandugnsverket i Malmberget. Grafik: LKAB
Publicerad av
Marie Halldestam - 27 mar 2014

LKAB:s investeringar i tre rökgasreningsanläggningar i Malmberget och i Svappavaara går enligt plan. I Malmberget är reningen i Bandugnsverket färdig och i den nyare pelletsanläggningen MK3 väntas driftstart i maj. I Svappavaara har pelletsverket fått ny stoftrening.

 

I somras blev den nya rökgasreningsanläggningen i bandugnsverket färdig, ett av LKAB:s två pelletsverk i Malmberget i Norrbotten. Anläggningen renar rökgaser i pelletsverket från försurande ämnen där utsläppen av svavel, klor, fluor och stoft minskas med 90 procent jämfört med tidigare. Förutom rökgasreningen har även en stoftrening installerats i Bandugnsverket som är fem gånger effektivare än den som fanns tidigare.

 

Kalkmjölk och filterI Bandugnverkets nya rökgasanläggning leds avgaserna från pelletsproduktionen till en reaktor. Gaserna innehåller försurande ämnen som svaveldioxid, väteflourid och väteklorid som man vill få bort. Släckt kalk och vatten blandas ihop till en kalkmjölk och pumpas upp till toppen på reaktorn. Kalkmjölken fördelas ut till dysor, eller munstycken, som är placerade i gasinloppen till reaktorn.

Vattnet förångas och sänker temperaturen på gasen. Kalken reagerar då med de försurande gaserna och bildar fasta föreningar. De fasta partiklarna, kalciumsulfit, kalciumklorid och kalicumfluorid, avskiljs från gasen i en sintermaskin med hjälp av ett textilfilter. Därefter leds gasen därifrån med hjälp av fläktar och när den kommer ut är den renad till mer än 90 procent.

 

Nya verket kompletterasBandugnsverket byggdes någon gång på 1970-talet och i förhållande till det andra pelletsverket i Malmberget, MK3, som byggdes under 2000-talet, så har det haft mer utsläpp. När det nya pelletsverket byggdes så blev det modernare med bättre rening redan från början. Men LKAB satsar även på att komplettera MK3:s befintliga reningsverk.

– Vi kommer med den här nya anläggningen att minska emissionerna av svaveldioxid från de villkor som vi hade under förra året 70 gram per ton till de villkor som gäller i år på 30 gram per ton och samtidigt kunna öka produktionen. Anläggningen ska drifttas efter sommarstoppet i maj 2014, säger Maritha Mossberg, kommunikatör på LKAB.

 

I Svappavara har LKAB ytterligare ett pelletsverk där produktionen kommer att öka när bolagets tre nya gruvor i området, Gruvberget, Mertainen och Leveäniemi, når full produktion. Pelletsverket i Svappavaara producerar årligen runt 3,8 miljoner ton pellets. Idag försörjs verket i Svappavaara med rågods från gruvan i Kiruna. LKAB:s målsättning är att göra Svappavaara självförsörjande på rågods.

 

Stoftrening klar i SvappavaaraReningsinvesteringen i Svappavaara innebär en modernisering av en anläggning från senare delen av 1980-talet och den genomförs inte bara för att möta moderna miljökrav utan också för att reningen ska vara dimensionerad för den kraftiga produktionsökning man räknar med. 

Dammproblematiken i Svappavaara är delvis kopplad till kross- och sovringsverksamhet men även till stoft från pelletsverket. Arbetet med att installera stoftrening blev klart i höstas och nästa fas är att ta bort svaveldioxid, fluor och klor. Enligt plan kommer stoftreningen kompletteras med utrustning för rening av försurade gaser under 2015.

 

Fakta | LKABs nya rökgasanläggningar

• LKABs förädlingsverksamhet omfattas av det så kallade IPPC-direktivet

(Integrated Pollution Prevention and Control). Det kommer att ersättas av IED-direktivet (Industrial Emissions Directive). Direktivet anger att verksamheten ska använda BAT-teknik (Best Available Technology) för rening av utsläpp innan februari 2016.

• För att klara de nya miljökraven måste LKAB investera i bättre rening av sura rökgaser och stoft. Bolaget investerar därför 1,5 miljarder kronor i reningsanläggningar för rökgas och stoft i pelletsverken i Malmberget och Svappavaara.

• Samtliga verk får moderna reningsanläggningar som har en reningsgrad över 95 procent. I Malmberget blir det möjligt att minska utsläppen av försurande gaser med cirka 80 procent per ton färdig produkt.

• Här genomförs investeringarna:

– Svappavaara pelletsverk, här genomförs en modernisering genom att en anläggning från slutet av 1980-talet byts ut.

–  MK3, pelletsverk i Malmberget, här sker en komplettering av en befintlig anläggning.

–  Bandugnsverket, BUV, i Malmberget, utrustas med rökgasreningsanläggning.

Så här fungerar rökgasreningsanläggningen i Bandugnsverket i Malmberget. Grafik: LKAB

 

Annons