Mötesplatsen för dig inom svensk industri, maj, 27 2018
Senaste Nytt

LKAB går djupare – säkrar 20 år till för Kirunagruvan

Lokverkstaden på nya huvudnivån i Kirunagruvan. Sju tågsätt transporterar malmen till krossarna. Foto: Fredrik Alm, LKAB
Lokverkstaden på nya huvudnivån i Kirunagruvan. Sju tågsätt transporterar malmen till krossarna. Foto: Fredrik Alm, LKAB
Publicerad av
Henrik Ståhl - 17 sep 2013

Den nya huvudnivån för LKAB:s Kirunagruva på 1 365 meters djup invigdes i slutet av maj med pompa och ståt. Byggstart var 2006 och investeringen är totalt på 12,5 miljard kronor. Nivån säkrar gruvan för 20 till 25 år fram i tiden. Det är den sjunde huvudnivån i Kirunagruvans historia.

– Vi räknar att den nya nivån kommer vara i full produktion från 2017, säger Johan Mäkitaavola, en av två projektchefer för 1365-nivån. Att bygga en ny huvudnivå är ett så stort projekt och sträcker sig över så lång tid att vi dubblerat ledarskapet.

 

Tioårigt projekt

Från det att planeringen startar till allt är färdigt för invigning är en tidsperiod på tio år. Som mest har över 1 000 personer från 100 olika företag varit sysselsatta med bygget.– Lägsta punkten i gruvan är nu 1 565 meter och en kross är i gång på 1 403 meters djup. Vi demonterar krossarna på den högre nivån, renoverar dem och sätter ihop dem på den lägre nivån. När allt är färdigt kommer alla fyra krossar och fem bergspel och 37 bergschakt att finnas på den nya nivån.

 

Kostsam utrymningNästan hälften av investeringskostnaden på dryga 12 miljarder har varit att utrymma berget. Gigantiska mängder berg sprängs bort som i volym motsvarar sju Globenarenor. Projektet har omfattat nio mil ortdrivning och schaktens sammanlagda längd är fyra mil.– Bergförstärkning är en mycket stor del av kostnaden. Berget säkras med fiberarmerad betong och stålnät som bultas fast som förstärkning. Ju djupare ner vi kommer i berget desto mer förstärkningar krävs.

 

Djupast i NordenDet kommer att finnas ett transportsystem med fjärrstyrda tåg på 1365-nivån som i dagsläget omfattar 12 kilometer räls. Detta system blir därmed Nordens djupaste och mest trafikerade järnväg när det är färdigt. Varje tågsätt lastar 650 ton malm och kan sedan tömmas på två till tre minuter. När det är färdigt kommer det att finnas sju tågsätt i produktion på 1365-nivån.– Till det här kommer kontor och verkstäder som omfattar 15 000 kvadratmeter. Restiden blir naturligtvis lite längre när personalen ska ner på en lägre nivå. Vi räknar med en genomsnittlig restid på 20 till 25 minuter från marknivån.

 

Produktionskostnaden oförändradTrots längre restider och längre transportkostnader för malmen räknar LKAB inte med att produktionskostnaden ska bli högre när brytningen på den nya nivån kommer i full skala.– Om tio år är det dags att börja planera för en ny ännu lägre nivå. Och då kan den vara i produktion ungefär 2033. Än så länge finns det inget som tyder på att malmen i Kirunagruvan tar slut. Vi har borrat ner till 2000 meters djup. På vissa djup är det till och med indikationer på malm av högre kvalitet, säger Johan Mäkitaavola.

 

Fakta | LKABs gruva i Kiruna

Ny brytnivå: 1 365 meter

Total investering: 12,5 miljarder kronor varav bergarbeten cirka hälften

Projekttid: 10 år

Byggstart: 2006

Årsarbeten under bygget: 4 500 = 6,8 miljoner timmar fram till idag,

Full produktion: 2017

Produktionsökning: från 30 till 35 miljoner ton

1365-nivån: nio mil ortar, fyra mil schakt

Totalt 2017: fyra krossar, fem bergspel

Transportsystem: nio lok, sju tågsätt. Kostnad - knappt en halv miljard kronor

Kapacitetsökning: 33 ton per skiplåda från dagens 30 ton

Annons