Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 17 2019
Senaste Nytt

EU drar Ryssland inför WTO

Foto: Morguefile
Foto: Morguefile
Publicerad av
Henrik Ståhl - 10 jul 2013

EU-kommissionen beslöt på tisdagen att anmäla Ryssland till WTO för landets höga återvinningsavgifter på importerade motorfordon. Det tillkännagav kommissionen vid en briefing.

 Ryssland införde avgifterna den 1 september 2012, strax efter inträdet i Världshandelsorganisationen WTO. "Avgiften är oförenlig med WTO:s mest grundläggande regel som förbjuder diskriminering av import", sade handelskommissionär Karel De Gucht i ett uttalande. "Den hindrar handeln avsevärt i en sektor som är avgörande för europeisk ekonomi", fortsatte han. Återvinningsavgifterna varierar mellan 420 och 2.700 euro för nya fordon, och mellan 2.600 och 17.200 för fordon äldre än tre år. För specialfordon för gruvdrift kan avgiften vara så hög som 147.700 euro. "Som jämförelse tar Nederländerna en återvinningsavgift på 37 euro på alla fordon. De ryska avgifterna motsvarar inte kostnaderna. Skrotbilar representerar ett värde och återvinningen är vinstgivande", sade en EU-källa. EU exporterar personbilar och lätta lastbilar för 8 miljarder euro per år, lastbilar för 1,5 miljarder euro per år och övriga fordon för 0,5 miljarder euro per år. WTO-anmälan innebär att EU nu har begärt konsultationer med Ryssland för att lösa tvisten. Om ingen lösning hittas inom 60 dagar kan EU begära att WTO tillsätter en tvistelösningspanel som tar ställning till om den ryska avgiften är förenlig med WTO:s regler. Om panelen ger EU rätt och Ryssland ändå inte rättar sig efter det har EU möjlighet att införa strafftullar för ett motsvarande värde. Den ryska avgiften beräknas uppgå till 1,3 miljarder euro. Avgiften har lett till en 7-procentig nedgång av EU:s fordonsexport till Ryssland jämfört med samma period föregående år, samtidigt som försäljningen av fordon i Ryssland har stigit. EU-källan sade att kommissionen tittar på andra frågor som stör handeln med Ryssland, bland annat exporttullar på skog. Källan avböjde att säga om kommissionen kan komma att agera på detta område.

(Nyhetsbyrån Direkt)

Annons

Annons

Annons