Mötesplatsen för dig inom svensk industri, maj, 22 2019
Senaste Nytt

Labb för motorforskning byggs om i Lund

Publicerad av
Henrik Ståhl - 13 dec 2012

Akademiska Hus bygger om och utökar det internationellt framgångsrika förbränningsmotorlabbet vid Lunds tekniska högskola (LTH). Med sex nya testceller, ett toppmodernt ventilationssystem och en uppgradering av befintlig teknik ska motorlabbet stärkas som en kunskapsmiljö i världsklass.

Sedan början av 1990-talet vänder sig bilföretag och bränsleproducenter över hela världen till förbränningsmotorlabbet på LTH för forskningssamarbeten och expertis på området förbränningsprocesser i motorer. Laboratoriet används i första hand för att forska på HCCI (Homogeneous Charge Compression Ignition), också kallat framtidens förbränningskoncept. HCCI är en blandform av bensin- och dieselmotor som ger en högre verkningsgrad, lägre bränsleförbrukning och renare avgaser. Nu investerar Akademiska Hus 54 miljoner kronor för att förbättra lokalerna för doktorander och tekniker. Förutom sex nya testceller bygger man om och renoverar fem befintliga celler för att förbättra isoleringen mot buller och vibrationer. Utomhus tillkommer en byggnad för bränsle och bränsleblandning, en ny huskropp för övervakning av testcellerna och ett nytt fläkthus med kapacitet för 50 000 kubikmeter luft i timmen, vilket motsvarar ventilationen i ett kontorshus där 1 000 personer arbetar. För att understryka labbets speciella karaktär använder man ventilationsrören tillsammans med särskilda fasadmaterial för att ge tillbyggnaden utseendet av en bilmotor.

– I motorlabbet sker avancerad och viktig forskning som ställer höga krav på lokalerna. Genom ombyggnaden hoppas vi nu kunna skapa en toppmodern labbmiljö som kan ge ännu bättre förutsättningar för forskarna att bedriva sin internationellt framgångsrika verksamhet, säger Bengt Keyser, tf regiondirektör för Akademiska Hus Syd.

Om- och tillbyggnadsytan för laboratoriet utgör cirka 1 500 kvadratmeter lokalarea. Byggstart sker under vintern 2012 och hela ombyggnaden ska vara klar till årsskiftet 2013/2014.

 

Annons

Annons

Annons