Mötesplatsen för dig inom svensk industri ○ Onsdag, juli 29, 2015

Stora Enso har tecknat avtal om att avyttra sitt bruk i Barcelona till riskkapitalfonden Quantum...

Som en följd av den senaste tidens oljeprisfall har cirka 5 000 arbetstillfällen försvunnit i...

ABB får en order värd runt 30 miljoner dollar på krafttransformatorer till Norges nationella...

Amerikanska tillsynsmyndigheter har tilldelat Fiat Chrysler böter på 105 miljoner dollar för...

ABB har tagit en order på SVC-teknik (Static Var Compensator) värd 24 miljoner dollar, för att...

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Nordamerika ökade med 27 stycken till 1.076 stycken den...

Den tyska industrins inköpschefsindex för tillverkningssektorn uppgick till preliminära 51,5 i...

Frankrikes inköpschefsindex för tillverkningssektorn uppgick till 49,6 i juli, enligt preliminär...

Ledande bensinbolag har sänkt sina riktpriser på både bensin och diesel med 10 öre. Det betyder...

Siemens väljer att återköpa fastigheter i Finspång från fastighetsägare Skandrenting. Återköpet...

Rusforest rapporterar en timmeravverkning i Magistralny som steg hela 115,2 procent i det andra...

Lonmin går vidare med sitt besparingsprogram och avskedar 6 000 personer. Vidare kommer bolagets...

Huhtamäki redovisar ett resultat före skatt på 43 miljoner euro (44) för det andra kvartalet...

Rejlers redovisar ett resultat efter finansnetto på 20 miljoner kronor (-0,8) för årets andra...

Japans inköpschefsindex för tillverkningssektorn uppgick preliminärt till 51,4 i juli, enligt...

De globala producentlagren av pappersmassa uppgick till leveranser motsvarande 34 dagar i juni,...

Lundin Mining har erhållit ett viktigt godkännande för miljöbeskrivningen för Candelariagruvan i...

General Motors (GM) redovisar en nettovinst på 1,1 miljarder dollar, motsvarande cirka 9,4...

Transporterna av skogsprodukter på de amerikanska järnvägarna sjönk med 5,4 procent under vecka...

Förenade Arabemiraten, ett av världens mest oljestinna länder, tar bort sitt dyra stöd till...

Metso redovisar ett resultat före skatt på 338 miljoner euro (79) för det andra kvartalet 2015.

Indutrade redovisar ett resultat efter finansnetto på 291 miljoner kronor (222) för det andra kvartalet 2015.

Zinkproducenten Nyrstar bedömer fortsatt att utsikterna för zinkmarknaden är starka och de väntas gradvis förbättras på kort sikt eftersom...

Sedan avtalet med Iran undertecknades har oljepriset sjunkit med cirka 10 procent. När den iranska oljan når Europa och USA kommer...

Daimler redovisar ett rörelseresultat från kvarvarande verksamhet på 3,8 miljarder euro för det andra kvartalet 2015 (2,5).

Outokumpu redovisar ett resultat före skatt på -65 miljoner euro (-48) för det andra kvartalet 2015.

ABB redovisar ett nettoresultat på 588 miljoner dollar (636) för det andra kvartalet 2015.

Den globala råstålsproduktionen låg på 136 miljoner ton i juni, vilket innebar nedgång med 2,4 procent jämfört med samma månad i fjol. Hittills i...

Drillcon har fått kontrakt för "raiseborrning av Boliden i Kankberg- respektive Renströmsgruvan", enligt ett pressmeddelande.

Whirlpool, en konkurrent till Electrolux, redovisar ett resultat exklusive engångsposter på 2,70 dollar per aktie för det andra kvartalet 2015 (2,...

Orderingången för verktygsmaskiner i Japan steg med reviderade 6,6 procent i årstakt under juni månad. Det preliminära utfallet var också en...

Igrene redovisar ett resultat efter finansiella poster för tredje kvartalet (1 mars-31 maj) på -1,636 miljoner kronor. Inga intäkter redovisas.

BHP Billitons järnmalmsproduktion uppgick till 60,1 miljoner metriska ton i fjärde kvartalet i räkenskapsåret 2014/2015. Det var en ökning med 6...

Massalagren vid europeiska hamnar sjönk med 5,3 procent i juni till 980.702 ton, jämfört med 1.035.561 ton samma månad i fjol. Även jämfört med...

USA:s lager av råolja ökade med 2,3 miljoner fat under förra veckan, jämfört med veckan innan, enligt lagerstatistik från branschorganisationen...

Toshiba har sålt sitt innehav på 4,6 procent i den finska hiss- och rulltrappstillverkaren Kone för omkring 865 miljoner euro. Det rapporterar Dow...

SSAB redovisar ett resultat efter finansnetto på 79 miljoner kronor (73) i det andra kvartalet 2015.

Råstålsproduktionen i USA uppgick till 1.753.000 ton under vecka 29, fram till den 18 juli. Produktionen var upp med 0,7 procent jämfört med...

Nokia uppges vara nära en avyttring av kartverksamheten Here. Tagare uppges vara tyska fordonstillverkare.

ABB ska under ett ramavtal, leverera ställverkslösningar för lågspänningsfördelning av typen MNS till konstgödselföretaget Yaras fabrik i...

Konkurrensmyndigheterna i Sverige och Polen har godkänt Swecos förvärv av...

Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström tycker att omvandlingen av bolaget har...

Det av oljebolaget Misen Energy, tidigare Capital Oil, ledda Joint Activity...

Lundin Petroleum kommer under det andra kvartalet 2015 att redovisa...

Gränges redovisar ett resultat före skatt om 153 miljoner kronor (120) för...

Trelleborg redovisar ett resultat före skatt på 956 miljoner kronor (699)...

Näringslivstopparna som köpt konkursdrabbade Northlands anrikningsverk i...

Hexpol redovisar ett resultat före skatt på 502 miljoner kronor (354) för...

Billerud Korsnäs redovisar ett rörelseresultat 542 miljoner kronor (450) för...

Försvarskoncernen Saab har tecknat ett nytt avtal om komponentunderhåll av...

Lockheed Martin kommer att köpa helikoptertillverkaren Sikorsky från United...

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Nordamerika ökade med 17 stycken till 1...

Alstom redovisar en minskad orderingång till 2,0 miljarder euro (4,8) i det...

Avtalet om Irans kärnteknikprogram kan medföra att danska statens intäkter...

Konecranes redovisar ett resultat före skatt på 17 miljoner euro (17) för...

Electrolux redovisar ett resultat efter finansnetto på 815 miljoner kronor...

Sandviks kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2.723...

Husqvarna redovisar ett resultat efter finansiella poster på 1.536 miljoner...

Sweco redovisar ett resultat före skatt på 184 miljoner kronor (146) för det...

Boliden redovisar ett rörelseresultat justerat före omvärdering av...

Den europeiska konsumtionen av massa sjönk med 3,4 procent i juni jämfört...

Assa Abloy redovisar ett resultat före skatt på 2.551 miljoner kronor (1.534...

BE Group redovisar ett resultat före skatt på -14 miljoner kronor (-8) för...

PA Resources redovisar ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar,...

Lucara Diamond sålde 14 diamanter på totalt 1.674 karat för 68,7 miljoner...

Volvo redovisar ett resultat före skatt på 6.362 miljoner kronor (3.364) för...

Wärtsilä redovisar ett resultat före skatt på 140 miljoner euro (119) för...

Saab redovisar ett rörelseresultat på 157 miljoner kronor (373) för det...

Brasiliens försvarsminister Jaques Wagner uppger för det brasilianska...

Nybilsregistreringarna i Europa (EU28+EFTA) steg med 14,8 procent till 1.413...

Caverion har tecknat ett kontrakt med delstaten Oberösterreich i Österrike...

Atlas Copco redovisar ett resultat före skatt poster på 4.850 miljoner...

SCA redovisar ett justerat rörelseresultat på 3.217 miljoner kronor (2.934)...

Alfa Laval redovisar en vinst före skatt på 1 457 miljoner kronor för andra...

Rio Tinto ökade järnmalmsproduktionen med 9 procent till 79,7 miljoner ton...

ABB har tagit order på tågutrustning till Europa och USA värda 90 miljoner...

Lundin Petroleum meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway med...

Norske Skog redovisar ett rörelseresultat på -343 miljoner norska kronor (...

Norge producerade i juni preliminärt 1,570 miljoner fat olja per dag, 0,353...

Den globala marknaden för raffinerad zink noterade ett underskott, det vill...

Pressreleaser

Platsannonser

Rss Icon

Kalender

Automation

ABB:s vinst högre än väntat Lägre vinst på årsbasis

BioTech

Snart fritt fram för bud på Astra Spekulationer drev upp aktien

Gruva

Semafo meddelar "lovande" borresultat Prospekterar i Burkina Faso

Olja/Raffinaderier

Papper & Massa

Tillverkning

Något minskad vinst för Fiskars Lägre nettoresultat

Gas Summit: Tysklands gasreserv 24 miljarder kubikmeter

Ukrainakrisen ett orosmoln

Tags in Category